Pena EXY – Prečo to funguje tak dobre?

Čo je Pena EXY?

Pena EXY je striekaná penová izolácia na vodnej bázi s otvorenými bunkami a nízkou hustotou peny. Pena EXY je dvojzložková pena aplikovaná nástrekom,skladá sa zo složky A a složky B. .

Ako funguje Pena EXY?

Striekaná penová izolácia funguje tak, že za pomoci vody vytvorí vzduchovú bublinu, vzduch je zachytený v malých plastových bublinách, ktoré expandujú a vytvoria penu.

Na rozdiel od peny s uzavretými bunkami/, sú bunky uzavreté a blokujú prienik vzduchu a vodnej pary, čím sa vytvára difúznu bariéru. To zvyšuje izolačnú schopnosť polyuretánovej peny EXY. Obecne platí, že pena s otvorenou štruktúrou buniek je vhodná najmä pre aplikácie, kde je kladený dôraz na prienik vzduchu a vodnej pary, ktoré musia prejsť izolačnou penou, čím zaistí dýchanie stavebnej konštrukcie ako je podkrovie, povaly a pod. Na rozdiel od polyuretánovej peny s uzavretou štruktúrou buniek, ktoré úplne blokujú prienik vzduchu a difúzii.

VÝHODY STRIEKANEJ PENOVEJ IZOLÁCIE EXY

Prečo si vybrať Penu EXY?

Pena EXY sa viac ako tri desiatky rokov používa po celom svete.Vďaka svojím izolačným vlastnostiam šetrí nemalé finančné náklady a to nielen v severských krajinách ako je Kanada, Nórsko či Švédsko, ale aj v tropických oblastiach ako je Florida, Južná Amerika, Afrika alebo Blízky východ. Vďaka svojím rokmi prevereným vlastnostiam je ideálna náhrada za bežné izolácie ako je sklenená vata, celulóza a iné klasické izolácie na trhu.

Pena EXY je vyrobená pre izolácie dutín, izolácie stien, izolácie podkrovia, izolácie podláh, základov, ale aj zateplenie pivníc, nádrží, zásobníkov, bazénov, ale aj pre izoláciu áut, obytných karavanov a lodí. Pre izolácie suchého a vlhkého prostredia je však nutné zvoliť správny druh izolačnej peny,čo je zásadná vec, pokiaľ zvolíte nevhodnú izolačnú penu, dôjde k rade problémov a zbytočne vynaložíte prostriedky za túto izoláciu.

Ďalšou možnosťou je špeciálne vyrobená striekaná strešná pena, ktorá sa používa na ploché strechy a slúži ako zateplenie, tak aj ako strešná krytina. Táto izolačná pena nevyžaduje mechanické kotvenie, aplikuje sa na stávajúcu strechu, kde vytvorí bezšpárovú izolačnú vrstvu, ktorá eliminuje možnosť zatečenia a je vysoko odolná proti silným poryvom vetra a tornádam. Tento systém zateplenia strechy je pochôdzný a v rámci údržby je pena EXY používaná ako výkonná izolácia, ktorá splňuje tie najprísnejšie stavebné normy. Je certifikovaná podľa ETAG 005 a plne splňuje požiarné normy pre strechy.

Pena EXY je pružná striekaná izolačná pena, ktorá nielenže zaizoluje, ale dokáže až 300x spevniť stavebnú konštrukciu a v kombinácii s ochranným náterom zabráni prieniku vody. Tak isto vzduchovo utesní Vaš dom, stavebnú konštrukciu a to v jedinej aplikácii.

Pri použití penovej izolácie EXY, ktorá sa chytro roztiahne a vyplní všetky dutiny, špáry a medzery, eliminuje prenikaniu vzduchu, čím utesní budovu a vytvorí izolačnú obálku, ktorá zabraňuje stratám tepla, šetrí teda energie a nemalé finančné náklady.

Vytvára zdraviu prospešné a omnoho príjemnejšie prostredie pre život. Najväčšou výhodou je to, že peniaze investované do tejto izolácie Vám ušetria náklady za energie a zaistí návrat vynaložených peňazí do tejto investície. Na Vašom účte pocítite menšie výdaje za energie – vykurovanie a chladenie. Pokiaľ budete v budúcnosti predávať nemovitosť, práve tento spôsob izolácie môže byť výhodou nielen pre Vás ako pre predávajúceho, ale aj budúci majiteľ kupuje nemovitosť s istotou zdravého bývania, ale aj s úsporou energii a finančných nákladov po celú dobu životnosti budovy. Pena EXY splňuje všetky stavebné, bezpečnostné, protipožiarne a hygienické predpisy. Má označenie CE a iné nevyhnutné certifikáty v Európskej únii.

Okamžité a dlhodobé prínosy striekanej penovej izolácie ďaleko prevyšujú počiatočné náklady spojené s inštaláciou.

Tento izolačný a tesniaci materiál zaisťuje nekonečné výhody. Investíciami do striekanej penovej izolácie dosiahnete významných, v niektorých prípadoch až 70% úspor za vykurovanie či chladenie – klimatizovanie objektov.

• Znižuje množstvo alergénov, znečisťujúcich látok a vlhkosti vstupu do Vášho domova
• Znižuje riziko respiračnej plesne a možnosť rastu plesní
• Prispieva k zlepšeniu kvality vnútorného ovzdušia, ideálne pre alergikov
• V zime hreje, v lete chladí, zaručuje pohodlné bývanie po celý rok
• Minimalizuje hluk šírený vzduchom z externých zdrojov a hluk z Vášho domova (napríklad inštalatérske práce a pod.)
• Zvyšuje pevnosť stavby
• Rýchla aplikácia až 300m2 za deň.
• Zvyšuje predajnú hodnotu Vášho domu, pokiaľ sa rozhodnete ho predať

Tieto okamžité a dlhodobé prínosy sú neporovnateľné s tradičnými typmi izolácii, ako sú sklenené vaty a celulóza. Neefektívne, tradičné izolácie sa nemôžu vyrovnať výhodám striekanej izolačnej peny. Investície do striekanej izolácie, ktorá vytvorí vzduchovú bariéru, rýchlo zaplatí počiatočné investície, ale hlavne zaistí významné úspory každý rok, tak dlho, ako dlho budete žiť vo Vašej domácnosti. EXY striekané izolácie majú trvalo nemenné parametre po celú životnosť stavby.

Ako to funguje?

Penová izolácia EXY je najúčinnejší izolačný produkt na trhu.

Pena EXY je veľmi účinný spôsob ako izolovať strechu. Pena sa strieka priamo na spodnú stranu strešnej konštrukcie, kde vytvára bezšpárovú tesniacu izolačnú vrstvu, ktorá zabráni prieniku studeného, alebo teplého vzduchu.

Našou firmou vyškolený zástupca musí previesť kompletnú a dôkladnú prehliadku stavby povaly, strechy, aby zaistil, či je Vaša nemovitosť vhodná pre tento spôsob izolácie.

Pena EXY sa nastrieka od steny až k hrebeňu strechy v hrúbke dohodnutej s klientom.

Izolačný systém EXY šetrí majiteľom 30-70% nákladov na energiu domu…

VÝHODY PENOVEJ IZOLÁCIE EXY ZAHRŇUJÚ:

• Vyššie hodnoty U (pretože má nemenné izolačné parametre v priebehu času)
• Omnoho nižšie prenikanie vzduchu z vonku
• Zaručená návratnosť investície – úspora za energie
• Lepšie zvukové izolačné vlastnosti
• Dokonalá izolácia ťažko dostupných miest
• Rýchla aplikácia

Striekaná penová izolácia prekonáva tradičné izolácie, pokiaľ ide o efektivitu, stálosť, jednoduchosť použitia a rýchlu návratnosť investície.

Pena EXY ponúka kompletnú architektonickú slobodu a umožňuje kvalitné a rýchle zaizolovanie aj ťažko dostupných miest na rozdiel, od bežne používaných izolácii.

Penova izolacia expanduje na 50 – 150 násobok svojho objemu behom niekoľko sekúnd, utesní všetky možné praskliny, štrbiny alebo kanály.Kde môže unikať vzduch, tam tiež unikajú vaše peniaze. Pena EXY vytvára vynikajúcu, vzduchotesnú, ale v niektorých prípadoch i difúzne otvorenú energeticky efektívne fungujúcu izoláciu pre bytové či nebytové priestory.

Pena EXY nielen znižuje únik vzduchu a následné tepelné straty, ale je tiež účinný pri regulácii zvuku prostredníctvom svojej unikátnej vzduchotesnosti.

Stačí len kontaktovať našich partnerov, ktorí radi vyhodnotia koľko času, úsilia a nákladov striekaná penová izolácia dokáže ušetriť.

TEPELNÁ VODIVOSŤ IZOLAČNÝCH MATERIÁLOV

Tepelná vodivosť, tiež známa ako Lambda (označené symbolom λ), je merítkom toho, ako jednoducho teplo prúdi cez určitý typ materiálu, nezávisle na hrúbke materiálu.

Čím nižšia je tepelná vodivosť materiálu, tým lepší tepelný výkon (tj. pomalšie teplo preniká materiálom).

Meria sa vo wattoch na meter a Kelvin (W / mK).

Striekaná penová izolácia sa používa v obytných a komerčných projektoch po celom svete viac ako 35 rokov. Splňuje tie najnáročnejšie stavebné predpisy a je tým najlepším spôsobom ako izolovať Vašu stavbu.

Všetky výrobky sú inštalované iba autorizovanými partnermi, ktorí majú skúsenosti a sú neustále preškolovaní v aplikácii striekané izolácie EXY. Dôležitú úlohu v správnom doporučení a aplikácii hraje odbornosť a schopnostˇcertifikovanej aplikačnej firmy, ktorá vie nielen odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa izolačných výrobkov a použitia, ale výrazne ovplyvňuje kvalitu samotnej izolácie.

Z dôvodu nejasností uvádzame v tabuľke u súčiniteľa tepelnej vodivosti .. dve normy. Produkty EXY boli testované podľa slovenskej normy STN EN ISO 6946: 2008 metódou STN EN ISO 10456.

V EÚ začala platiť nová harmonizovaná norma EN 14315-1: 2013, metódou ISO 8301: 1991 a EN 12667: 2001 pre striekané polyuretánové peny s uzatvorenou štruktúrou buniek.

Z tohto dôvodu všetky peny s uzatvorenou štruktúrou buniek musia byť certifikované podľa tejto novej normy.

Naše produkty sú certifikované po dobu 175 dní pri 70 ° C.Testy vykonala nezávysle laboratórium SINTAF Nórsko, BBA v Anglicku, TZUS Praha.

 

ROZDIEL MEDZI OTVORENOU A UZAVRETOU BUNKOU STRIEKANEJ PENOVEJ IZOLÁCIE

Existujú dva hlavné typy striekanej penovej izolácie – s otvorenými bunkami a uzavretými bunkami.

Otvorená bunka je často označovaná ako half pound ( 8 kg/m3), zatial čo uzavretá bunka sa obvykle nazýva two pound ( 35-40 kg/m3 ). Otvorené bunky penovej izolácie niesu celkom uzavreté a vzduch vyplní všetky „otvorené“ bunky v priestore vo vnútri materiálu. Pena s uzavretou štruktúrou má všetky drobné bunky uzavreté a zabalené dohromady, čo má za následok vyššiu hustotu materiálu a väčšie izolačné hodnoty.

Čo sa týka nákladov na aplikáciu a výkon, je veľký rozdiel medzi otvorenou bunkou a uzavretou bunkou striekanej penovej izolácie. Zatiaľ čo pena s uzavretými bunkami obvykle stojí dvakrát toľko ako pena s otvorenými bunkami, má vyššiu hodnotu R a zabraňuje prenikaniu vlhkosti.

Uzavretá štruktúra buniek sa obvykle doporučuje do pivníc, suterénov, podláh, kúpelní, hal a ďalších oblastí, kde je nutná ochrana pred vlhkosťou a alebo nie je dostatočný priestor pre izoláciu. Zároveň vytvorí parozábranu, spevní podklad a razantne zvýši tepelnú hodnotu R.

Striekaná izolačná pena s otvorenou bunkou je vynikajúcou voľbou ako tepelná izolácia a vzduchová bariéra pre vnútorne steny dutín a podkrovia. Striekaná pena s otvorenými bunkami je optimálnou voľbou pre izoláciu drevostavieb, pasívnych domov a nízkoenergetických domov a k doizolovaniu stávajúcich stavieb, podkroví a podobne.

Je treba si uvedomiť výhody striekanej penovej izolácie.

Striekaná penová izolácia s otvorenou štruktúrou a uzavretou štruktúrou buniek sú jednorázové výkonné izolačné materiály, ktoré zaizolujú a kompletne utesnia stavebnú konštrukciu po celú dobu životnosti stavby. Pomocou správne nainštalovanej striekanej penovej izolácie budete mať zdravšie, tichšie, energeticky úspornejšie stavby.

Zvýšený komfort: Pena kompletne utesní všetky medzery, špáry a dutiny, zamedzí prieniku vzduchu, vzniku tepelných mostov, zrážanie vodnej pary v izolácii a teda zamedzí aj vzniku plesní. Budete mať zdravšie bývanie a viacej pohodlia.

Ušetrite náklady za energiu: únik vzduchu zvyšuje náklady na energie. Striekaná penová izolácia poskytuje vyššiu R – hodnotu izolácie. Takto vytvorená vzduchová bariéra zastaví stráty na vykurovanie a chladenie a bude mať za následok zvýšenie energetickej účinnosti stavby.

Zníženie hluku: nízka hustota peny s otvorenou štruktúrou buniek pomáha k redukcii hluku a šumu.