Tepelná izolácia sklenenou vatou vs. striekaná penová izolácia

STRIEKANÁ PENOVÁ IZOLÁCIA ALEBO SKLENENÁ VATA ?

Tepelná izolácia sklenenou vatou je menej účinná ako izolačné peny a to najmä v extrémne nízkych teplotách. Hlavným dôvodom je vzduchotesnosť. Sklenená vata bez ohľadu na kvalitu inštalácie, nevytvára vzduchovú zábranu a umožňuje, aby skrz ňu,v spojoch prechádzal vzduch. V okolí izolácie a vo vnútri stavebných konštrukcií sa tak stretne vnútorný vzduch a vonkajší vzduch s rozdielnou teplotou. Dôjde ku kondenzácii par a v izolácii sa Vám začne vytvárať vlkhosť, ktorej sa budete ťažko zbavovať a pokiaľ bude izolačná vata mokrá tak nebude izolovať.

Nespornou výhodou striekanej penovej izolácie oproti izolačnej vrstve z minerálnej vlny, je bezšpárová technológia, vďaka ktorej vznikne celistvá vrstva tepelnej izolácie.

POROVNANIE TEPELNEJ IZOLÁCIE SKLENENOU VATOU, MINERÁLNOU VATOU A STRIEKANOU PENOVOU IZOLÁCIOU

Striekaná pena je unikátnou zmesou dvoch látok (zložka A , a zložka B ), pri ich zmiešaní pod určitou teplotou a tlakom vznikne zmes, v ktorej nadúvadla vytvoria obrovské množstvo malých, vzduchových bubliniek. Zmes zároveň s pomocou nadúvadiel expanduje na 50 až 150 násobok svojho pôvodného objemu a stvrdne do pevnej látky .Podľa vzniknutej bunečnej štruktúry, potom rozlišujeme peny s otvorenou, alebo uzavretou štruktúrou buniek.

DRUHY STRIEKANEJ PENOVEJ IZOLÁCIE

Nie je jedna penová izolácia ako druhá. Rozdiel medzi izolačnými penami je veľký. Peny s otvorenou štruktúrou majú celkom odlišné parametre a hlavne miesto kde sa používajú. Izolačná pena s uzavretou štruktúrou buniek je veľmi pevná a od určitej hrúbky vytvorí parozábranu a zabráni prieniku vlhkosti. Striekaná pena s otvorenou štruktúrou buniek je mäkka a difúzne otvorená, a umožňuje, aby skrz ňu prechádzala vodná para-voda. Tieto vlastnosti obidvoch pien sú zásadne a je nutné porozumieť zásadnému rozdielu a ich použitiu. V žiadnom prípade by nemala byť pena s otvorenou štruktúrou buniek použitá do vlhkých miest a nesmie mať kontakt s vodou , tento druh peny je vyrobený do suchého vnútorného prostredia.

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ STRIEKANEJ PENY OPROTI IZOLÁCII VATOU

Ako bolo popísané vyššie zloženie vaty nezastaví prúdiaci vzduch. V priestoroch, kde je inštalovaná izolácia sklenenej vaty môže unikať priemerne viac než 30% tepla. Pokiaľ je naviac izolácia zle nainštalovaná a sú v nej medzery, napríklad okolo svetiel, spojov a trámov, vzniknú tepelné mosty a dochádza k ešte väčším únikom tepla a kondenzácii vlhkosti. Zatiaľ, čo penová izolácia kompletne vyplní všetky medzery a zabráni nežiadúcemu úniku teplého vzduchu.

Izolácia vatou patrí stále v Česku k najčastejšie využívaným spôsobom zatepľovania. Vďaka nespochybniteľným prednostiam striekaných penových izolácii sa však použitie tohoto moderného spôsobu zateplenia, na úkor minerálnych vat, neustále rozširuje.