Vstrekovanie peny do dutín

VSTRIEKOVANIE PENY DO DUTÍN POMOCOU IZOLÁCIE HONTER

Aplikácia liatej peny do dutín, pomocou vstriekovania, sa používa k izolácii priestoru v už hotovej konštrukcii. Vďaka šetrnosti, nevyžaduje táto úprava žiadne zásahy do stávajúcej stavby. Penou HONTER zateplíte a odhlučnite priestor,bez toho aby ste strhávali obloženie. Je ideálna aj k doizolovaniu stávajúcich stropov a stien.

VÝHODY VSTRIEKOVANEJ IZOLAČNEJ PENY

• aplikácia do stavebných konštrukcií bez nutnosti demontáže
• šetrnosť k prírode
• skvelá redukcia hluku
• izolácia „nesadá“ a nemení svoj tvar
• nemenné izolačné parametre

Izolačná pena HONTER sa používa k vyplneniu všetkých ťažko dostupných dutín. Predstavuje perfektný doplnok k štandardným penám, ktorými tepelne izolujete podkrovie či steny. Je vyvinutá tak, aby svojou expanziou neponičila sadrokartón a nevytvorila žiadne hrče. Do medzery ju aplikujete v tekutom stave. Tak zatečie do prázdnych miest. Až potom začne reagovať.

AKO SA PENA POUŽÍVA

Dodatočný vstrek liatej izolačnej peny sa využíva predovšetkým k vyplneniu priestorov ťažko dostupných miest a k doplneniu klasickej peny. V mieste, kde prevádzate izoláciu či doizoláciu, urobite malý otvor a aplikujete izolačnú penu podľa potreby. Následnú kontrolu izolovaného miesta prevádzame pomocou termokamery. Po zaizolovaní daného miesta, malú dierku ľahko zapravíte sádrou, alebo akrylovou tmeliacou hmotou a jednoducho premaľujete.