Striekaná pena EXY zaisťuje vynikajúce úspory energie

Penova izolacia EXY zaisťuje dlhodobé úspory energie a prispieva k pevnosti samotnej konštrukcie. Striekaná pena predstavuje skutočne trvalé riešenie izolácie, ktorá sa neprehýba a nedeformuje. Ďalší skutočný dlhodobý prínos je menšia záťaž pre systém vykurovania, vetrania a klimatizácie, čo sa týka výkonu, opotrebenia a nutnej údržby.

PROJEKTUJTE ZDRAVŠIE BUDOVY

Agentúra na ochranu životného prostredia (Environmental Protection Agency – EPA) a Americká pľúcna asociácia (American Lung Association – ALA) sa zhodujú v tom, že vzduch vo väčšine objektov je pravdepodobne desaťkrát viacej znečistený ako vnútorné ovzdušie. Agentúra EPA označila znečistenie vzduchu v interiéroch za jeden z piatich najnaliehavejších ekologických problémov, ktorý má za následok ročné priame náklady na zdravotnú starostlivosť. Pre väčšinu ľudí je to šokujúca informácia. Táto správa je ovšem ešte znepokojujúcejšia pre tých, ktorí trpia astmou, alebo inými zdravotnými problémami

NEPLAŤTE ZBYTOČNE, ŠPORTE DLHODOBO

Pokiaľ zvážime použitie izolácie zo striekanej peny oproti konkurenčným metódam izolácie, javí sa izolácia zo striekanej peny pri počiatočnej špecifikácii drahšia. Ale uvedomte si, že keď v projekte stanovíte izoláciu zo striekanej peny, často už nepotrebujete iné nákladne opláštenie alebo iné formy parozábrany — izolácia zo striekanej peny tieto parametre v sebe už obsahuje a ušetrí vám náklady na tieto položky. Ďalej je nutné vziať v úvahu skutočnosť, že striekaná izolácia EXY má nemenné izolačné parametre, to znamená, že izolácia „nesadá“ a nemení izolačné vlastnosti tak ako vata alebo celulóza. Vďaka tomu striekaná izolácia EXY zaisťuje lepšiu tepelnú bariéru za použitia menšieho množstva izolačného materiálu než akýkoľvek iný dostupný izolačný systém. Je bežné, že uvádzané úspory z účtov za energie sú až o 50 % väčšie v porovnaní s inými izolačnými systémami Pre zákazníkov je finančne rozhodujúce, že táto izolácia sa obvykle zaplatí za menej než päť rokov.

PRE MAJITEĽOV DOMOV, KTORÍ SA POZERAJÚ DO BUDÚCNA, PREDSTAVUJE STRIEKANÁ PENA EXY TÚ NAJLEPŠIU HODNOTU

Vzhľadom k tomu, že náklady na energiu predstavujú tak obrovskú položku mesačného rozpočtu, nie je žiadným prekvapením, že energetická účinnosť je tým najdôležitejším faktorom pre tých, ktorí zvažujú rôzne možnosti izolácie.