Izolácia fasády

IZOLÁCIA FASÁDY POMOCOU STRIEKANEJ IZOLAČNEJ PENY HONTER

Neizolovanými, obvodovými múrmi, uniká z celého domu najviac tepla. Často sa hovorí až o 35% podiele všetkých tepelných únikoch. Jednou z variant, ako tepelným stratam zamedziť, je izolácia fasády a aplikácia penovej tepelnej izolácie na steny domu.

VÝHODY STRIEKANEJ PENOVEJ IZOLÁCIE

• rýchla a jednoduchá aplikácia
• zabráni prieniku studeného vzduchu a kondenzácii pár
• zamedzuje tvorbe škodlivých plesní
• zaizoluje všetky špáry a medzery, vyplní ťažko dostupné miesta
• zabraňuje vzniku tepelných mostov
• nevyžaduje mechanické kotvenie
• neškodí zdraviu
• samohasiaci prvok, pri požiari pena neodkápava

Striekaná izolačná pena s uzavretou štruktúrou buniek má perfektné hydroizolačné vlastnosti, dokáže dokonale tepelne izolovať a eliminovať tepelné mosty. Okrem vyššie zmienených nárokov na izoláciu splňuje aj jedno veľmi dôležité kritérium: aplikovať ju možno aj pri nízkych zimných teplotách (až pri -6°C).
Po aplikácii vzniká bezškárová monolitická vrstva bez spojov. Uzavretá štruktúra buniek spevní stavebnú konštrukciu až 300x. Vznikne tak dokonalá a veľmi efektívna izolácia.

Postup nástreku

Izolácia sa nanáša špeciálnou technológiou priamo na vonkajšie murivo, po aplikácii nástreku nadobudne 30 násobok svojho pôvodného objemu.
Prémiová pena HONTER prilne 100% k podkladovému materiálu a má nemenné izolačné parametre po celú dobu svojej prítomnosti v stavebnej konštrukcii. Nemusíte sa tak obávať, že v zateplení domu vznikne priestor pre kondenzáciu vody, alebo že pena začne meniť svoj objem či polohu.