INSTASTIK™ lepidlo


POUŽITIE INSTA STIK™

Počet balení Insta-Stiku vždy záleží na type aplikácie resp. na technologickom postupe nanášania lepidla (strecha, podlaha, stena, fasáda,....) a tiež na skúsenosti aplikátora.Pri jednotlivých aplikáciach je technologicky doporučené lepenie, napr. pruhy lepidla a ich vzdialenosť (150 - 350mm) ďalej potom šírka a výška nanášaného pruhu lepidla. U striech je vzdialenosť pruhov daná zónami s väzbou na sanie - vztlak vetra. U fasád / ETICS sa lepidlo zase nanáša na dosky po celom obvode a v strede do takzv. W či M, tak aby po pritlačení lepidlo pokrývalo 40% plochy.

    U fasád / ETICS platí: tank 50-60m2, kartuša-Sprej 5-6m2,
    U striech platí: tank 65m2 pre vzdialenosť pruhov 20cm, 100m2 pre vzdialenosť 30cm,
    Perimeter a iné všeobecné aplikácie (podlahy, steny): tank 90 -140m2, kartuša 12-15m2.

Množstvo balenia resp. lepená plocha bude tiež ovplyvnena šírkou (19 - 25mm) a výškou (10-20mm) nanášaného pruhu lepidla.

Aplikácia

    Pruhy: 150 - 350 mm
    Šířka nanášeného lepidla: 19 - 25 mm
    3 zóny: vnitřní plocha střechy, obvod, rohy

Množstvo

Aplikačný pomer (mm)    Predpokladaná plocha pre tank (m2)Výpočet

2 zóny: perimeter a vnútorná plocha

Výpočet perimetru:

60 + 60 + 15 + 15 = 150 m
150 x 1,8 = 270 m2
 270 / 37 = 7.3

Výpočet vnútornej plochy:

270 m2 - 900 m2 = 630m2
630 / 74 = 8,5

Celkom: 7,3 + 8,5 = 16 tanků