EXY 39 pena s uzavretou štruktúrou buniek


 

PENOVÁ IZOLÁCIA EXY 39 S UZAVRETOU ŠTRUKTÚROU BUNIEK JE NAVRHNUTÁ TAK,
ABY MOHOL PRÍSŤ DO KONTAKTU S VODOU - IZOLÁCIE ZÁKLADOV, IZOLÁCIE FASÁD,
IZOLÁCIE STROPOV, IZOLÁCIE STIEN, IZOLÁCIE PODLAH, IZOLÁCIE STRIECH
Z VNÚTRA OBJEKTU - STREDNE TVRDÁ IZOLAČNÁ PENA

 


Pena s uzavretou štruktúrou buniek EXY 39 je najlepší dostupný spôsob zateplenia, poskytujúci takmer dvojnásobný tepelný odpor oproti penám s otvorenou štruktúrou buniek. Pena EXY 39 zabraňuje prieniku vody a vzniku plesní, spevňuje stavebnú konštrukciu a radí sa do kategórie stredne tvrdých pien. Kompletne vyplní všetky (i ťažko dostupné) miesta, zabraňuje vzniku tepelných mostov a vytvára bezšpárovú izolačnú vrstvu.

Oblasť a podmienky použitia: Izolácie základov, izolácie fasád, izolácie stropu, izolácie stien, izolácie podlah, izolácie striech z vnútra objektu apod. Penu je možné aplikovať od - 6°C (aplikácia je možná v priebehu celého roku).

Izolácia EXY 39 trvale drží na častiach nosných konštrukcií a podkladoch, ktoré vďaka svojím vlastnostiam spevní až 3x, minimalizuje vzduchové/tepelné stráty. Mnohonásobne zvyšuje úsporu energie vytvára stabilnejšiu vnútornú klímu (stavby) . Pokiaľ je pena aplikovaná na základy a podlahy stavieb, vytvára bezšpárovú vodotesnú zábranu, dokonale izolujúcu stavbu proti priesaku vody.

ČO JE UZAVRETÁ ŠTRUKTÚRA BUNIEK?

Striekaná penová izolácia EXY 39 s uzavretou štruktúrou buniek patrí medzi najúčinnejšie dostupné izolačné materiály, disponujúce vynikajúcou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti 0,0206 [W/(m.K)]. Hustota striekanej izolačnej peny HONTER je približne 41 Kg/m3. Uzavretá štruktúra penovej izolácie EXY 39 pozostáva z miliónov miniaturných uzavretých buniek, čo vedie k vysoko efektívnym izolačným vlastnostiam tejto izolácie. Pena s uzavretou štruktúrou buniek zaisťuje vysoko efektívnu vzduchovú a zvukovú bariéru, vynikajúcu odolnosť voči vode a chemickým látkam. Ďalšou nespornou výhodou uzavretej štruktúry je jej tuhosť a pevnosť.

 

Nasiakavosť striekaných izolačných pien s otvorenou štruktúrou buniek


Striekaná penová izolácia EXY 39 s uzavretou štruktúrou buniek patrí medzi najúčinnejšie dostupné izolačné materiály, disponujúce vynikajúcou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti 0,0206 [W/(m.K)]. Hustota striekanej izolačnej peny HONTER je približne 41 Kg/m3. Uzavretá štruktúra penovej izolácie EXY 39 pozostáva z miliónov miniaturných uzavretých buniek, čo vedie k vysoko efektívnym izolačným vlastnostiam tejto izolácie. Pena s uzavretou štruktúrou buniek zaisťuje vysoko efektívnu vzduchovú a zvukovú bariéru, vynikajúcu odolnosť voči vode a chemickým látkam. Ďalšou nespornou výhodou uzavretej štruktúry je jej tuhosť a pevnosť.
 

VÝHODY STRIEKANEJ PENOVEJ IZOLÁCIE EXY 39


Výborná adhézia k podkladu
Rýchla  inštalácia
Úspora energií až 70 %
Zabránenie vzniku tepelných mostov
Zníženie/eliminácia prestupu tepla stavebnými konštrukciami
Zdravšie bývanie
Dokonalá vzduchotesná, parotesná a hydroizolačná zábrana
Zníženie nákladov za vykurovanie/klimatizáciu
Šetrnosť voči životnému prostrediu
Zabránenie rastu plesní
100 % vyplní a utesní všetky miesta
Izoluje ťažko dostupné miesta
 

 

Pena s uzavretou štruktúrou buniek je správnou voľbou pre kvalitné zateplenie obvodových plášťov budov a významné zníženie ich energetickej náročnosti.
Našu penu poznáte podľa charakteristického oranžového zafarbenia.

Izolácia s uzavretou štruktúrou buniek sa aplikuje striekaním zmesi, ktorá behom niekoľko sekúnd 50 krát zväčšuje svoj objem. Týmto spôsobom dokonale zaplní každú prasklinu a štrbinu. Jej výhodou je dokonalá a trvalá priľnavosť ku každej stavebnej konštrukcii. Izolácia EXY 39 zostáva pružná aj pri bežnom sadaní muriva a pohybu stavebnej konštrukcie. Dokonale utesní plášť budovy, nezmršťuje sa, neprehýba, „nesadá si" a zostáva neporušená po celú dobu životnosti budovy, ktorú čiastočne spevňuje. Po niekoľkých minutách je pena celkom vytvrdená a pripravená k nanášaniu ďalších vrstiev – muriva, betónu, anhydridovej vrstvy pri použití v podlahách, sádrokartonu alebo náterov, čím urychľuje celý stavebný proces.

Po aplikácii je penová izolácia zdravotne nezávadna a neuvoľňujú sa z nej žiadné toxické látky!

Striekaná penová izolácia EXY 39 s uzavretou štruktúrou buniek je vhodná najmä pre izoláciu interiéru a exteriéru vďaka izolačným vlastnostiam od 4cm je to najlepšia dostupná izolácia, ktorú možno použiť do vlhkých miestností a miest. Penová izolácia EXY 39 s uzavretou štruktúrou buniek je aplikovaná nástrekom (nevyžadujúcim parozábranu!) a generuje významné energetické úspory, je šetrná k životnému prostrediu, nesaje a neprepúšťa vodu.